Blodsrelationer, altså at være beslægtet, kommer i to varianter. Stærke og svage.

Stærke blodsrelationer er sire - childe båndet, eller båndet imellem elev og avus. Individer af samme sire har også dette bånd. Stærke relationer betyder at man ikke kan modstå (M) påvirkninger fra hinanden. 

Svage blodsrelationer er båndet imellem en vampyr og dennes slægtninge langt ud. Her tales ikke om klan, men om ens børnebørn, eller ens broders børn, den slags. Disse relationer medfører at prisen for at modstå (M) påvirkninger fra hinanden fordobles