Ordo Dracul - Bonus

 

Indledende

Gennem en blanding af videnskabelig metode og okkulte ritualer har Ordo Dracul opdaget, hvordan de fundamentalt kan ændre deres tilstand og dermed undgå vampyrtilstandens naturens begrænsninger. Denne viden kaldes Dragens mysterier, alternativt kaldet (Dragens) Spiraler eller Hvirvler.

Antallet af udviklingstrin, eller Spiraler, en vampyr besidder i Ordo Dracul har afgørende indflydelse på dennes rang og status i ordenen, fordi de er et udtryk for vampyrens viden og magt over sin krop og sjæl.

 

Der er 5 kategorier af spiraler, som er kendt af hele Ordenen. Udover disse findes der spiraler, som af forskellige årsager er blevet gjort hemmelige og forbudte.

 

At lære Mysterierne

Alle spiraler går fra niveau 1 til 3. Teoretisk set eksisterer der et 4. niveau, men det er så sjældent, at de fleste Drager betragter det som løse rygter og ønsketænkning. Spilmestrene kan vælge at tildele dette mytiske 4. niveau til en spiller, men Ordo Dracul anerkender det sandsynligvis ikke som en reel spiral.

 

For at lære en spiral skal man opnå en særlig mental meditationstilstand som kaldes Chrysalis. I denne tilstand kastes vampyren ind i et mentalt puppestadie og møder sit bæst. Her kan vampyren forsøge at tvinge udvikling frem. Der er regelteknisk fire mulige udfald af en Chrysalis:

 

Særlig succesfuld: Vampyren modtager spiralen og skal ikke teste for fremtidige niveauer af denne spiral, så længe karakteren ikke ville modtage et minus til sin test (se nedenfor). Vampyren skal stadig opnå Chrysalis, der kræves blot ikke terningekast.

Succesfuld: Vampyren modtager spiralen.

Fejlslagen: Vampyren modtager ikke spiralen.

Særlig fejlslagen: Vampyren modtager ikke spiralen og korrupteres af processen (aftales med spilledelsen. Eksempler: Spiraler/discipliner virker ikke, fysiske særheder/skader (ar, mutationer eller lignende), påvirkelse af personlighed eller lignende)).

 

Chrysalis tilstanden afgøres ved et terningeslag med en 10-sidet terning sammen med spilmestrene:

 

1-3: Særlig fejlslagen

4-6: Fejlslagen

7-9: Succesfuld

10: Særlig succesfuld

 

Det er muligt at opnå følgende modifikationer til terningekastet:

 

+2: Karakteren undervises af en mentor, som besidder den spiral der ønskes at opnå.

+1: Spilleren har rollespillet elementer af processen i spil, og ikke kun i mellemspil (eksempel: lærer en ny evne/disciplin, lave fysiske/mentale ændringer, se wiki eller covenantbog for flere forslag)

-1: Karakteren har opnået en spiral inden for de sidste 2 måneder.

-1: Karakteren forsøger at lære en glemt eller forbudt spiral.

 

-2: Karakteren oplever store forstyrrelser for dennes studier (lave alt mulig andet i mellemspil, mistet touchstone/haven, omfavne et childe eller andre store ændringer)

 

De 5 kendte spiraler

 

Blodets Spiral:

Blodets spiral arbejder med vampyrers afhængighed af blod.

 

 1. Blodet flyder langsomt: Vampyrer med dette niveau kræver mindre næring for vågne hver aften. De behøver derfor ikke jage ligeså ofte

 

 1. Bæsters blod: Vampyren styrker sin krops evne til at omdanne blod til vitae. Vampyren er ikke længer begrænset af sin blodpotens i forhold til feeding.

 

 1. Det nærende blod: Vampyren drager nu mere næring af det blod den optager. Regelteknisk opnår vampyren +2 til sit jagtrul.

 

Forbandelsens Spiral:

Forbandelsens spiral arbejder med vampyrers forhold til ild og sollys.

 

 1. Kampen mod den røde frygt: Vampyren er nu mere modstandsdygtig over for frygtens frenzystillet overfor lys eller ild.

 

 1. At overkomme dagssøvnen: Denne spiral gør Dragen i stand til at holde sig vågen hele dagen, ved dens blotte vilje. Dette gør kontakten til dødelige langt nemmere. Vampyren modtager derfor 2 ressourcer fordelt på økonomi og/eller kontakter. Disse kan omfordeles i løbet af hvert mellemspil.

 

 1. Ildens varme kys: Vampyren bliver modstandsdygtig overfor ild. Ild alene kan ikke længere dræbe vampyren, men sender i stedet vampyren i torpor.

 

Bæstets Spiral:

Bæstets spiral arbejder med vampyrers indre bæst.

 

 1. Kampen mod den bæstets vrede: Vampyren er nu mere modstandsdygtig over for vredens frenzy.

 

 1. At tirre bæstet: På dette niveau lærer vampyren nok om sit bæst til at kunne provokere bæstet. Vampyren kan således på et hvilket som helst tidspunkt kaste sig selv ind i frenzy. Vampyren er dog stadig ude af stand til at kende ven fra fjende imens den er i frenzy.

 

 1. Bæstets nærhed: Dragen på dette niveau har gjort sit bæst i stand til at kommunikere med andres bæst og kan derigennem kue eller lokke andres bæst underkontrol. Hvis en vampyr med denne spiral vinder en kamp mod en vampyr i frenzy kan vampyren stoppe sin modstanders frenzy. Dette kan også gøres, hvis vampyren i frenzy pacificeres af andre.

 

Kroppens Spiral:

Kroppens spiral arbejder med vampyrens krop og fysiske tilstand.

 

 1. Livets smag: Vampyren er nu i stand til at spise og så længe den har mad i kroppen er den mere modstandsdygtig over for sultens frenzy.

 

 1. Vampyren vågner: Vampyrens krop kan nu reagere på alle former for vitae fra torportilstanden. Derfor kan alt vitae nu vække vampyren, uanset dennes blodpotens.

 

 1. Det menneskelige ansigt: Vampyrens kontrol over kroppen betyder, at denne nu med lethed kan tvinge kroppen til at efterligne menneskekroppen. Vampyren kan nu frit vælge at være påvirket af ’livets glød’ (hjerteslag, varmer i kroppen osv.) og kan ligeledes vælge mellem at fremstå klar eller sløret på billeder og video.Sjælens Spiral:

Sjælens spiral arbejder med vampyrens spirituelle væsen, herunder vampyrens humanity.

 

 1. Bevidsthed om sjælen:Vampyren får en dybere fornemmelse for, hvornår han er ved at gøre en handling, der vil dræne hans menneskelighed.

 

 1. Menneskets ansigtstræk: Vampyren opnår en forståelse for, hvordan han kan skjule sit bæst overfor mennesker. I interaktion med dødelige fremstår vampyrens humanity således som 2 niveauer højere end den er.

 

 1. Den oplyste sjæl: Med denne spiral falder vampyrens humanity kun ved brud, som er et niveau eller lavere end det niveau i humanity, som vampyren besidder. For en vampyr på niveau 5 betyder det, at brud på niveau 4, 3, 2 og 1 generer et fald.

Glemte og forbudte spiraler

Disse stier er enten blevet tabt til tiden eller forsøgt udryddet. Ordo Dracul har ingen optegnelser eller referencer til disse spiraler, men de findes som myter og rygter. Det kræver tilladelse fra spilledelsen at lære disse spiraler. Bemærk at eftersom disse spiraler er glemte/forbudte giver de ikke yderligere rang i Ordo Dracul. Advarsel: Hvis det opdages, at en vampyr besidder en glemt/forbudt spiral kan det have spilmæssige konsekvenser. Der er en grund til at de er forbudte/glemte.

Anoushkas Stige: (glemt)

Anoushkas stige arbejder med at overkomme vampyrtilstanden gennem menneskelighed.

 

 1. At overkomme tørsten: Vampyren er nu i stand til at tvinge sin krops forbrug af blod ned til et minimum. Vampyren har derfor +2 til sit jagtrul. Virker kun så længe vampyren har humanity 8 eller højere.

 1. At overkomme klanen: Vampyren har ikke længere en klansvaghed. Bruger vampyren en disciplin kommer klansvagheden tilbage i et døgn. Virker kun så længe vampyren har humanity 9 eller højere.

 1. At overkomme bæstet: Vampyren overvinder sit bæst og er dermed immun overfor alle former for frenzy. Virker kun så længe vampyren har humanity 10.

 

Græshoppens vej: (forbudt)

For at studere denne spiral suger vampyren alt blod ud af et menneske og gennem en særlig teknik suger vampyren ligeledes menneskets sjæl til sig (ligesom i et diablerie). En menneskesjæl kan kun optages midlertidig og forsvinder efter højest 3 måneder. Bemærk at dette 'menneskediablerie' tæller som planlagt mord i forhold til humanity.

 

 1. Sjælens maske: Vampyren fremstår som et menneske i sin aura, på film/billeder og i dens refleksion, så længe vampyren indeholder en menneskesjæl. Denne evne kan ikke slås fra.

 1. Sjælens marv: Menneskets stærkeste personlighedstræk smitter nu af på vampyren. Vampyren opnår imidlertid en intim forståelse for menneskets ageren og interaktion med andre dødelige. Med denne spiral opnår vampyren adgang til toressourcer, som tilhørte den dødelige. Vampyren forstår hvilke trykpunkter, der skal bruges på en kontakt, hvilken kode der åbner et pengeskab, hvordan man skal tale til en gruppe for at få deres støtte osv.

 2. Sjælens minder: Vampyrens og menneskets sjæl blander sig nu fuldkomment. Vampyren har intimt kendskab til alt viden mennesket besad: Detaljeret information om deres liv, kodeord, planer osv. Vampyren lærer dog ikke praktisk udførsel af offerets talenter, men får kun viden herom (eksempelvis kan en vampyr lære teorien bag at spille violin, men er ikke i stand til faktisk at spille violin).