Lancea et Sanctum - Bonus

 

Om blodmagi generelt

Fælles for alt blodmagi er, at det kræver fire ting: Viden, tid, tro og blod. Alt blodmagi fungerer således at man udfører lange komplicerede ritualer, der varer i alt fra 5 minutter til flere nætter. Ønsker du at udføre ritualer i spil, skal der udføres en ceremoni som skal overværes af spilledelsen. Ønsker du derimod blot at have effekter klar til spilgange, kan du have udført ritualerne i forberedelse til spilgangen.

 

Som udgangspunkt har man et antal ritualpoints, disse kan bruges på at opnå effekter af forskellige grader. Nedenfor finder du en effektliste. Ønsker du at forberede en effekt der er af niveau 1, skal du have den konkrete blodmagi på niveau 1, samt have 1 ritualpoint at bruge på den. Det samme gælder for effekter på niveau 3. Der kræves den pågældende blodmagi på niveau 3 og 3 ritualpoints. Har du opladt en effekt, som kan bruges i spil, kan du bruge den når du ønsker ved at følge de anviste krav. Bemærk venligst at som udgangspunkt gælder en opladt effekt kun 1 gang pr. spil. Som udgangspunkt kan du vælge alle effekter fra dit niveau og ned. Husk ligeledes at du må omprioriterer dine ritualpoints ved hver spilstart.

 

Eksempel

Kenneth har 4 ritualpoints. Han beslutter sig for at kaste 1A, 1B, samt 2A. Næste spilgang kan han se han skal bruge noget tungere, og vælger derfor 3C samt 1F.

 

Effekterne du kan tilgå udvides konstant, som andre blodmagere opfinder nye effekter. Ønsker du at eksperimentere med nye ritualer, kontakt da spilledelsen.

 

Om Theban Sorcery specifikt

Theban handler om tro, hengivenhed og renhed. Derfor er det også typisk sådan, at som man falder i Humanity, mister man adgang til specifikke niveauer indenfor Theban. Har man f.eks. Theban på 4, er det umuligt at hæve praktisere denne hvis man har en humanity under 4. Det gælder generelt at ens humanity skal være lig ens Theban før man kan udføre Theban.

 

Theban ritualpoints er således at du modtager 1 ritualpoint pr. niveau du har i Theban.

 

Ligeledes modtager du 1 ritualpoint pr. 20 blodspoint, som du ofrer, af minimum samme potens du kan drikke.


Du kan ligeledes skabe trosfællesskaber. Individer der bekender sig til dig som formidler af deres primære tro, giver dig 2 ritualpoint pr. medlem af din menighed. Hvis individerne derimod bekender sig til din covenant som helhed, modtager du 2 ritualpoints pr. 2 individer pr. Theban blodmager. Er der således 4 Theban præste i Lancea, skal der være 8 individer der bekender sig til Lanceas tro, før i får jeres ritualpoints ud af dem.

 

Effektliste

Der rundes som udgangspunkt altid op.

 

 1. Niveau 1

  1. Du kan forhekse en del af din underarm med et sår, der aldrig lukker sig. Dette gør dog også at du kan fremdrage en pisk, kniv eller lignende våben af blod til ethvert tidspunkt. I kampe har du +[½ Theban] kamptal. Du skal dog have et blodigt sår på underarmen eller en forbinding.

  2. Du drypper dit blod i panden på et mål. Når ofret tager skade næste gang, helbredes der automatisk et antal lig dit niveau i [½ Theban] rundet op.

  3. Du placerer en lænke om dit måls hals, eller tatoverer et mærke på dem - uanset hvordan du mærker dem, så vil de ikke kunne miste Humanity på at udføre handlinger som de gør i Lancea Sanctums tjeneste. Med undtagelse af Diablerie.

  4. Du kan gemme et antal blod i et objekt. Disse tæller som vampyrblod med giver ikke ulemperne ved blodsbånd.

  5. Du kan forbande en Herd, som du ved hvor holder til - du skal kende personens beskrivelse af sin herd for at dette virker - denne herd giver nu kun halv blodspoint. Forbandelsen er således at sårerne ikke lukker sig når der drikkes fra dem, eller blodet bliver dårligt i dets beholdere.

  6. Du velsigner dig selv således, at den første vampyr du drikker blod fra den følgende aften, lærer du automatisk hvorfor de tabte deres sidste humanity.

 2. Niveau 2

  1. Du kan forbande et offer ved at  rive et stykke papir med deres navn i stykker mens du ser dem og spise papiret. De kan nu ikke forme meningsfulde sætninger i et kvarter pr. niveau du har i Theban.

  2. Du kan velsigne dig selv, således at du tæller som havende Nightmare 1 eller Majesty 1.

  3. Du kan forbande et offer, ved at få dem til at sværge på en hellig bog, således at hver gang de lyver hoster de blod op og oplever store smerter. Dette kan omgås ved at have mere panser end du har [Theban+2].

  4. Ved at et offer går med et smykke eller andet mærke du har givet dem, eller blot har det nær dem, vil du drømme med i deres drømme hele den kommende måned. Dette gør at du lærer en del om dem og deres synder - du modtager et antal drømmesyn fra dit offer, lig din [½ Theban]. De vil dog tilgengæld ikke opleve deres synder og lignende i deres drømme og vil derfor kunne modstå et antal flere mentale påvirkninger, lig din Theban.

  5. Du forbander et offer, ved at skære personen i hånden med en kniv og udsige en forbandelse over dem - eller ved at rive et billede, af dem tegnet af en person de holder af, i stykker. Indtil de genvinder humanity, vil de have et antal mindre kamptal og panser, lig deres humanity under 7, fordelt ligeligt.

 3. Niveau 3

  1. Du forbander dit blod således at du sikrer at dit offer vil tage samme mængde skade som du gør, efter en kamp - dette kan reduceres af panser.

  2. Du tegner på dine øjenlåg med aske. Du modtager et antal niveauer i Auspex ligg din [½ Theban]. Du kan ydermere læse de fleste sprog og læser hurtigt og uhindret.

  3. Du velsigner et helligt symbol således at du, ved at bløde på symbolet og messe over det, kan fjerne et minde fra ofrets sind og overføre det til symbolet. Mindet er slettet fra ofrets sind og erstattet med noget ligegyldigt. Mindet opleves af enhver, hvis personen sover med symbolet.

  4. Ved at klæde en person i en ritual klædedragt kan du gøre personen næsten urørlig. Dette giver et antal panser lig [½ Theban].

 4. Niveau 4

  1. Du kan velsigne et hus indtil næste mellemspils afslutning. Dette giver [½ Theban] ekstra niveauer i Haven. Dette kan tage niveauet af Haven over 5. Udføres denne på spilgangen kan du markere en dør eller anden portal med blod, hvilket gør at en person ikke kan gå igennem, uden at tage et antal skade lig dit niveau i Theban.

  2. Efter ritualet er udført kan du, eller en anden, ved at nynne og synge mens du jager, lægge dit niveau i Theban til personens jagtrul.

  3. Du skal enten bruge en af ofrets synder, udførligt beskrevet på et stykke papir, eller noget blod fra ofret. Ved at du driver en kniv igennem dette, vil ofret begynde at bløde fra de 5 sår jesus havde, og vil miste 5 blodspoint over den næste times tid.

 5. Niveau 5

  1. Du kan ved at udføre et ritual forbande et offer. For at dette skal virke skal du bruge et billede af tegnet i deres eget blod, eller en beskrivelse af det de selv anser som deres største synd, eller livet fra en person de elsker. Ofrets blod bryder i brænd og personen falder i Torpor omgående.

  2. Ved at holde dig vågen mens et offer sover, kan du sende dem drømmesyn i dagstimerne. Dette gør at du ikke har tid til at jage særlig meget i mellemspillet, og du har derfor -3 til jagttal. Tilgengæld kan du påvirke dem gennem drømme. Ofret vil nu med al sandsynlighed enten efterkomme dine ønsker som du sender gennem drømmesynet - alternativt mister de 1 humanity.