Kontakter adskiller sig fra støtte og tjener på to måder: Tjenere er folk du ejer, det vil sige politikommisæren der er din blodstjener. Støtte er alle der arbejder for den politikommisær. Kontakter er at du har de rigtige telefonnumre til formanden for bestyrelsen, kasseren, etc. Det vil sige at du har en åben kommunikationsvej til en eller flere nøglepersoner i en sfære (f.eks. politi, pushere, etc.) pr. niveau i kontakter. Har du derfor 5 niveauer i kontakter, har du "veje ind" i 5 forskellige organisationer, mens hvis du havde støtte 5 i en organisation, ville du eje eller påvirke den givne organisation. At have niveauer 5 i tjener ville så til sammenligning at du formanden for organisationen er din hånddukke.

Kontakter er primært gode til at foretage introduktioner, skaffe information, etc. Hvis du søger andre ting, såsom at få gjort konkrete problemer du skal have løst, kræver det ofte betaling, om det økonomisk, tjenester eller lignende, afhænger af situationen.

 Ideer til kontakter: Pushere, fodboldfans, politiet, venstre-politikkere, fagforeninger.