Karakterskabelse
Noget af det vigtigste forarbejde du kan gøre dig handler om, at skabe din karakters baggrundshistorie. Den er vigtig, både når du skal leve dig ind i din rolle, og når spilledelsen skal lave plot, der rammer din karakter.

Denne side indeholder alt det, som spilledelsen mener, der skal være i en rigtig god baggrundshistorie. Det er ikke nødvendigvis alle punkter, som er lige vigtige for dig, men det er en god ide, at nedskrive sine tanker om alle punkterne.

Hvis du er ny eller bare gerne vil prøve kampagnen af, så er det helt fint at lave en overfladisk karakter til at starte på og så tilrette og udvide baggrundshistorien på et senere tidspunkt.

Mangler du inspiration eller vejledning, så skriv til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Baggrundshistorie
Baggrundshistorien er den vigtigste del af karakterskabelsen. Først og fremmest skal baggrundshistorien give dig en god ide om, hvem din karakter er, så du kan spille karakteren overbevisende. Herudover skal baggrundshistorien bruges af spilledelsen til at lave plots, der er relevante og interessante for dig og din karakter.

En baggrundshistorie skal indeholde følgende fakta (gerne i punktform):

 

·        Din karakters fulde navn (herunder alle alias, som karakteren har gjort brug af gennem tiden)

·        Din karakters alder ved embrace og alder som vampyr.

·        Din klan og dit covenant (evt. også covenants din karakter tidligere har været medlem af)

·        En tidslinje, der indeholder de vigtige milepæle i din karakters liv.

o   OBS: Det er ikke muligt at spille en karakter, der er ældre end 100 år i alt.

 

Din karakter skal desuden indeholde beskrivelse af følgende:

Hemmeligheder: En kort gennemgang, gerne i punktform, over de hemmeligheder din karakter har. Der må gerne være både mindre hemmeligheder og store hemmeligheder. Vi ser små hemmeligheder, som ting, der vil være til stor irritation for karakteren, hvis det blev kendt. Store hemmeligheder, derimod, vil have anseelige konsekvenser for karakteren, hvis de bliver kendt.

Eksempler:
Lille hemmelighed: Man har det dårligt med skydevåben eller man er fascineret af rigtig dygtige musikere.

Stor hemmelighed: Man har været en del af et plot, der fik dræbt et højtstående medlem af ens eget covenant eller man har engang lavet et stort brud på en af traditionerne.

 

Din karakters målsætninger: Altså, hvad din karakter ønsker at opnå i tilværelsen – gerne i punktform. Det kan både være helt konkrete ting, som fx at embrace, eller store filosofiske tanker, fx at sprede troen på Longinus til andre.

 

Touchstones: En Touchstone er noget, der hjælper din karakter med at fastholde sin menneskelighed. En Touchstone kan være en person, et sted eller en genstand, der har en dyb og personlig forbindelse til det menneske, som din karakter en gang var.

Touchstones er en svaghed, som alle vampyrer deler. Hvis man kender en vampyrs Touchstone er det nemlig muligt at ramme dem der, hvor det gør rigtig ondt. Derfor er vigtigt, at dine Touchstones er mulige at interagere med.

Vi anbefaler 3-5 Touchstones for alle karakterer.

 

Herudover skal der være en sammenhængende tekst, der skal være fortællingen om din karakter. Historien skal som minimum beskrive:

·        Dit dødelige liv.

·        Din embrace, oplæring og frigivelse.

·        Din tid efter frigivelsen, herunder din grund til at gøre dig kendt i Københavns vampyrsamfund.

Du vælger selv, hvilke begivenheder, du vil fokuserer på – altså hvilke hændelser, der er vigtige for din karakter. Du skal også give en kort beskrivelse af de vigtigste personer i din karakters baggrund.

 

Husk at beskrive tingene så kort og præcist så muligt. Vi i spilledelsen kan have behov for at læse op på din karakter i løbet af spilgangen, så jo mere præcis du er, jo nemmere er det for os hurtigt at danne os et overblik.

Når du er tilfreds med din baggrundshistorie skal den sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herefter vil vi tage stilling til om vi kan godkende din baggrundshistorie. Hvis der er ting, som vi mener skal ændres før din karakter kan godkendes, så får du en tilbagemelding med de punkter vi gerne vil have du arbejder med.

Når din karakter bliver godkendt får du tildelt en humanity score og en blodspotens. Herudover får du mellem 0 og 8 ekstra xp, som du kan benytte til at lave dit karakterskema.

Det er vigtigt at huske, at så snart din baggrund er afleveret, så er den ude af dine hænder. Det er spilledelsen, der bestemmer, hvordan karaktererne fra din baggrund handler, hvad der sker med de genstande du har beskrevet osv.

Hvis der opstår situationer, hvor du tænker spilledelsen har misforstået noget i din baggrund, så er du velkommen til at kontakte os.

 

Karakterskema

Dit karakterskema indeholder alle de evner og ressourcer, som din karakter har adgang til. Når man starter en ny karakter har man 6 xp plus eventuelle bonus xp givet for baggrundshistorien.

En ny karakter skal som minimum have 1 niveau i en klandisciplin og 1 niveau i en valgfri ressource.

Herudover følger en ny karakter reglerne for brug af XP.